За проект SAGA

SAGA – Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа

Тенденцията за обезлюдяване на селските райони, с която се сблъскват много европейски страни и региони, води до появата на райони, считани за “празна Европа”, които се сблъскват със специфични и свързани с тях демографски и икономически предизвикателства и с липсата на обществени услуги. В същото време тези територии имат богато кулинарно наследство, гастрономия и/или производство на храни, които могат да генерират възможности

Целта на проект SAGA е да допринесе за намаляване на неравенствата, да осигури икономическо възстановяване и приобщаващ и устойчив дългосрочен растеж чрез съвместно създаване и сътрудничество, като ангажира всички заинтересовани страни, и разработи и утвърди програма за обучение на населението, живеещо в “Празна Европа”, но същевременно притежаващо богато кулинарно наследство и/или производство на храни. В рамките на проекта се разработва и иновативна програма за обучение на лица, живеещи в този вид селски райони, като им се предоставят знания, компетенции и умения за развитие на социални предприятия в областта на гастрономията, храните и кулинарното наследство.

Основна информация за проекта:

Име на проекта: SAGA – Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа
Номер на проекта: KA204-078691

Партньори:

  • South Transdanubian Regional Innovation Agency – Унгария
  • EOLAS S.L. – Испания
  • Бизнес иновационен център Инобридж – България
  • STICHTING INCUBATOR – Нидерландия
  • Fundatia Centrul Educational Spektrum – Румъния
  • Kontakt Szervezetfejleszto es Tanacsado Kft. – Румъния

Бюджет: 267,620.00 €
Програма: Еразъм+
Продължителност: 01.10.2020 – 31.12.2022

%d blogger ezt szereti: