Партньорство

South Transdanubian Regional Innovation Agency – Унгария
Координатор

STRIA South-Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. е агенция за иновации, създадена през 2008 г., като дейността ѝ обхваща географската област Южна Трансмания в Унгария. Като малка и средна организация с нестопанска цел с 8 души персонал, тя активно допринася за развитието на местната икономика на селските райони в региона, главно чрез своите проекти за европейско териториално сътрудничество (във всички направления). Тези проекти са насочени към различни аспекти на развитието на културния ландшафт, като например използване на наличните местни енергийни източници, устойчиви селскостопански и хранително-вкусови дейности или проекти за развитие на културното наследство (местни марки, местни храни, инициативи за развитие на местния туризъм).

Повече информация: www.ddriu.hu

EOLAS S.L – Испания

EOLAS е организация, основана от екип от професионалисти с повече от 20 години опит в генерирането на идеи, идентифицирането на схеми за финансиране, подготовката на предложения, търсенето на партньори и управлението на международни, европейски, национални и регионални проекти. Организацията комбинира знания и опит в областта на икономиката и иновациите, позволявайки на компаниите да интегрират както техническата координация, така и икономическите аспекти на управлението на проекти. EOLAS предлага услуги и подкрепа за предприятия и организации в 3 основни области за широк спектър от нужди, като подкрепа за изпълнение на проекти, развитие на бизнеса и консултации и т.н.

Повече информация: www.eolas.es

Бизнес иновационен център Инобридж – България

Бизнес иновационен център Инобридж е организация за подпомагане на стартиращ иновативен бизнес на местно, регионално и национално ниво. Принципът на работа на БИЦ ИНОБРИДЖ следва методологията и колективния опит, прилагайки ноу-хау на Европейската мрежа на бизнес иновационните центрове (EBN – http://www.ebn.eu). Към момента това е първия и единствен официално акредитиран EU BIC център за България.

Повече информация: www.innobridge.org

STICHTING INCUBATOR – Нидерландия

Inqubator Leeuwarden (Stichting Incubator) развива дейност в северната част на Нидерландия от създаването си като фондация през 2010 г. Inqubator се подкрепя, наред с други, от община Leeuwarden, Центъра за бизнес иновации BDF, както и от училища и университети в региона. Фокусът на Inqubator е върху подпомагането на стартиращи компании да установят своя бизнес и да им помогне да увеличат максимално личното си развитие. За тази цел Inqubator предлага споделено помещение, в което начинаещите (социални) предприемачи могат да работят върху своя бизнес план, да получат съвети как да продължат развитието на своя бизнес и да следват различни видове семинари и майсторски класове. Inqubator предлага и офис пространство за стартиращи компании, които са надраснали споделеното пространство и се нуждаят от собствен офис, но също така помага на много разнообразна група хора, като студенти предприемачи, стартиращи техно компании, безработни лица и др.

Повече информация: www.inqubator.nl

Fundatia Centrul Educational Spektrum – Румъния

Мисията на Фондация “Образователен център Spektrum” (SEC) е да насърчава отвореното общество и да развива общността в нашия регион. SEC има за цел да предоставя съвременни знания и дълготрайни компетенции чрез висококачествени, ориентирани към потребителите и разнообразни образователни услуги. Ние предлагаме неформални курсове и обучения за различни целеви групи (жени, млади хора, младежи, деца, възрастни хора), включително МСП, местни НПО, като включваме и членове на общността в неравностойно положение. Тъй като нашият регион е икономически по-слабо развит район на Европа, развитието и овластяването на малките общности трябва да бъде улеснено чрез учене през целия живот и транснационален обмен на опит. Ето защо повече от 15 години участваме в различни проекти за учене през целия живот по програмите Грюндвиг, Леонардо и Трансверсал, които са насочени към развитие на ключови компетентности, устойчивост и иновации в образованието. Висококвалифицирани специалисти в областта на обучението (6 души на пълен работен ден, 22 души на непълен работен ден), с опит в управлението и изпълнението на европейски проекти, обикновено участват в дейностите по нашите проекти.

Повече информация: www.sec.ro

Kontakt Organizational Development & Consulting Ltd. – Унгария

Kontakt Organizational Development & Consulting Ltd. е основана през 2010 г. от активен екип от професионалисти, които работят в областта на образованието за възрастни, обучението и консултациите (за малки и средни предприятия) повече от 10 години. Основният фокус на компанията са МСП от сферата на хотелиерството, ресторантьорството и настаняването. В момента компанията предлага услуги и различни дейности, свързани с цялата област на организационното развитие: предоставя съвети, консултации, обучения, организационни и индивидуални бизнес коучинг и подкрепа за оптимизиране на всички процеси, свързани с човешките ресурси. Вярваме, че развитието на организацията е дългосрочна интервенция, насочена към подобряване на организационната култура чрез оформяне на способността на организацията да решава проблеми, да се адаптира и да се възстановява.

Повече информация: www.kontaktmuhely.hu

%d blogger ezt szereti: