Over het SAGA project

SAGA – Sociaal en Gastronomisch ondernemerschap in “empty Europe”

De trend van ontvolking van het platteland waarmee veel Europese landen en regio’s worden geconfronteerd, leidt tot gebieden die als “Leeg Europa” worden beschouwd met de daarbij samenhangende demografische en economische uitdagingen. Tegelijkertijd beschikken deze gebieden vaak over een rijk culinair erfgoed, gastronomie en/of voedselproductie, die kansen kunnen genereren.

SAGA wil bijdragen tot het verminderen van ongelijkheid, economisch herstel en inclusieve en duurzame groei op lange termijn door een co-creatieve en op samenwerking gerichte aanpak. Hierbij worden alle relevante belanghebbenden betrokken, en een training ontwikkelt voor die mensen die leven in “empty Europe”, waarbij ze kunnen profiteren van een rijk culinair erfgoed en/of rijke lokale voedselproductie. Het project ontwikkelt een innovatieve training voor mensen die in dit soort plattelandsgebieden wonen, waarbij problemen worden aangepakt als werkloosheid en economische en sociale revitalisering. Dit wordt gedaan door hen de kennis, competenties en vaardigheden bij te brengen om sociale ondernemingen op te richten op het gebied van gastronomie, voeding en culinair erfgoed.

Informatie over het project:

Projectnaam: SAGA Social And GAstronomic entreperneurship in empty Europe
Projectnummber: KA204-078692

Partners:

  • South Transdanubian Regional Innovation Agency – Hongarije (LP)
  • EOLAS S.L. – Spanje
  • Business Innovation Center Innobridge – Bulgarije
  • STICHTING INCUBATOR – Nederland
  • Fundatia Centrul Educational Spektrum – Roemenië
  • Kontakt Szervezetfejleszto es Tanacsado Kft. – Hongarije

Budget van het project in EUR: € 267,620.00
Financieringsprogramma: Erasmus+ KA2
Duur van het project: 01.10.2020 – 31.12.2022

%d blogger ezt szereti: