Partnerschap

South Transdanubian Regional Innovation Agency – Hongarije
Coördinator


STRIA is een innovatiebureau dat in 2008 is opgericht en actief is in het geografische gebied van Zuid-Transdanubië in Hongarije. Als non-profitorganisatie met acht personeelsleden draagt STRIA actief bij aan de ontwikkeling van de lokale economie van plattelandsgebieden in de regio, voornamelijk door haar Europese samenwerkingsprojecten. Deze projecten zijn gericht op verschillende aspecten van de ontwikkeling van het cultuurlandschap, zoals het gebruik van beschikbare plaatselijke energiebronnen, duurzame landbouw- en voedselverwerkingsactiviteiten of plaatsgebonden projecten voor de ontwikkeling van het cultureel erfgoed (plaatselijke merken, plaatselijke levensmiddelen, initiatieven voor de ontwikkeling van het plaatselijke toerisme).

Meer informatie: www.ddriu.hu

EOLAS S.L – Spanje

EOLAS S.L. is opgericht door een team van professionals met meer dan 20 jaar ervaring in het bedenken en uitvoeren van ideeën, het identificeren van financieringsmogelijkheden, het uitwerken van projectvoorstellen, het zoeken naar partners en het beheer van internationale, Europese, nationale en regionale projecten. Het combineert de kennis en ervaring van op het gebied van economie, innovatie en bedrijfsorganisatie met engineering, waardoor het bedrijf zowel de technische coördinatie als de economische aspecten van projectmanagement kan uitvoeren. De teamleden zijn gedurende deze periode betrokken geweest bij verschillende projecten, waarbij zij als projectmanager hebben opgetreden in bijna 135 projecten uit een groot aantal verschillende financieringsprogramma’s. EOLAS is momenteel partner van talrijke projecten op het gebied van onderwijs en opleiding met verschillende thema’s, en actief in een H2020-innovatieactie over kunststoffenrecycling.

Meer informatie: www.eolas.es

Business Innovation Center Innobridge – Bulgarije

BIC INNOBRIDGE is een bedrijfsondersteunende organisatie die de aanpak, de ervaring en de knowhow van het European Business and Innovation Centers Network (EBN) volgt. Het is de eerste (en nog steeds de enige) door het EBN-netwerk geaccrediteerde BIC in Bulgarije. Het hoofddoel van BIC INNOBRIDGE is het ondersteunen en implementeren van ondernemerschaps- en innovatie-initiatieven in alle stadia van ontwikkeling. Zo voert het centrum activiteiten uit rond innovatiekwesties en streeft het ernaar bij te dragen tot de ontwikkeling en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven. BIC INNOBRIDGE streeft er ook naar om niet alleen bij te dragen tot de verbetering van het bedrijfsklimaat, maar ook tot de verbetering van de economische groei in de regio, door diensten te verlenen aan zijn klanten en hen te helpen hun innovatief idee om te zetten in succes.

Meer informatie: www.innobridge.org

STICHTING INCUBATOR – Nederland

Inqubator Leeuwarden (Stichting Incubator) is sinds de oprichting als stichting in 2010 actief in het noorden van Nederland. De Inqubator wordt ondersteund door onder andere de Gemeente Leeuwarden, Business Innovation Center BDF, en scholen en universiteiten in de regio. De focus van Inqubator ligt op het helpen van startende ondernemers om hun bedrijf goed neer te zetten in de markt en hen te helpen hun persoonlijke groei te maximaliseren. Hiertoe biedt Inqubator een gedeelde ruimte faciliteit waarin startende (sociale) ondernemers kunnen werken aan hun business plan, advies kunnen krijgen over hoe ze verder moeten in de ontwikkeling van hun bedrijf en verschillende soorten workshops en masterclasses kunnen volgen. Inqubator biedt ook kantoorruimte voor startende bedrijven die de gedeelde kantoorruimte zijn ontgroeid en een eigen kantoor nodig hebben, maar helpt ook een zeer gevarieerde groep mensen, zoals student-ondernemers, technostarters, werklozen, et.

Meer informatie: www.inqubator.nl

Fundatia Centrul Educational Spektrum – Roemenië

De missie van de Stichting Spektrum Educational Center (SEC) is het bevorderen van een open samenleving en het ontwikkelen van de gemeenschap in de regio. SEC streeft ernaar actuele kennis en duurzame competenties te verschaffen door middel van hoogwaardige, consumentgerichte en gevarieerde educatieve diensten. Wij bieden niet-formele cursussen en opleidingen voor verschillende doelgroepen (vrouwen, jongvolwassenen, jongeren, kinderen, senioren), met inbegrip van het MKB, lokale NGO’s, waarbij ook kansarme leden van de gemeenschap worden betrokken. Aangezien onze regio een economisch minder ontwikkeld gebied van Europa is, moeten ontwikkeling en empowerment van kleine gemeenschappen worden vergemakkelijkt via levenslang leren en transnationale uitwisseling van ervaringen. Daarom nemen wij al meer dan 15 jaar deel aan verschillende Grundtvig-, Leonardo- en Transversale projecten voor een leven lang leren die gericht zijn op de ontwikkeling van sleutelcompetenties, duurzaamheid en innovatie in het onderwijs. Hooggekwalificeerde opleidingsprofessionals (6 voltijdse personeelsleden, 22 deeltijdse personeelsleden), met ervaring in Europees projectmanagement en -implementatie, nemen gewoonlijk deel aan de activiteiten van onze projecten.

Meer informatie: www.sec.ro

Kontakt Szervezetfejleszto es Tanacsado Kft. – Hongarije

Kontakt Organizational Development & Consulting Ltd. is opgericht in 2010 door een actief team van professionals die al meer dan 10 jaar werkzaam zijn op het gebied van volwasseneneducatie, training en advies (voor kleine en middelgrote ondernemingen – mkb). De focus van het bedrijf ligt op mkb binnen gastvrijheid, gastronomie en accommodatie. Tegenwoordig biedt Kontakt diensten en verschillende activiteiten met betrekking tot alle gebieden van organisatie-ontwikkeling: advies, consulting, training, organisatorische en individuele business coaching en ondersteuning bij het optimaliseren van alle processen die verband houden met human resources. Wij geloven dat de ontwikkeling van de organisatie een lange-termijn interventie is, gericht op het verbeteren van de organisatiecultuur door het vormgeven van het probleemoplossend- en aanpassingsvermogen binnen de organisatie, en capaciteit voor regeneratie.

Meer informatie: www.kontaktmuhely.hu

%d blogger ezt szereti: